TEAM BUILDING 2022 – FOLLOW THE LEGEND

TEAM BUILDING 2022 – FOLLOW THE LEGEND

TEAM BUILDING 2022 - FOLLOW THE LEGEND Ngày 04/07– 07/07/2022, trên những chuyến xe mang tên "FOLLOW THE LEGEND" chở những ngọn lửa đầy nhiệt huyết đi đến vùng đất đầy mộng mơ Đà Lạt. Cả nhà SG Holdings đã một hành trình Teambuillding siêu bùng cháy. Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình [...]