SG HOLDINGS VINH DỰ GÓP MẶT TRONG TOP 10 SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRIỂN VỌNG NHẤT NĂM 2024

SG HOLDINGS VINH DỰ GÓP MẶT TRONG TOP 10 SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRIỂN VỌNG NHẤT NĂM 2024

SG Holdings vinh dự được xướng tên trong hạng mục Top 10 Sàn giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024 tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023-2024.   Từ tiềm lực phát triển thương hiệu Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân thường niên […]