Người sử dụng đất không có Sổ đỏ vẫn có những quyền lợi này

Người sử dụng đất không có Sổ đỏ vẫn có những quyền lợi này

Mặc dù sử dụng đất không có Sổ đỏ nhưng người dân vẫn có những quyền rất quan trọng như được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện, được chuyển nhượng, tặng cho trong một số trường hợp. Đất không có Giấy chứng nhận gồm 02 trường hợp: - Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng [...]

Các loại chi phí khi sang tên sổ đỏ

Các loại chi phí khi sang tên sổ đỏ

Phí công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho nhà đất Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được tính như sau: Với trường hợp mua bán đất mà không có nhà ở, tài sản trên đất thì căn cứ để tính phí công chứng khi mua [...]

Bình Thuận: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại đô thị là 40m2

Bình Thuận: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại đô thị là 40m2

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, điều hiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại nông thôn là 60m2 với chiều rộng tối thiểu [...]