Bình Thuận: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại đô thị là 40m2

Bình Thuận: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại đô thị là 40m2

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, điều hiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại nông thôn là 60m2 với chiều rộng tối thiểu [...]