Khởi công Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ 1

Khởi công Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ 1

Chiều 30/08/2022, Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ 1 (tỉnh Bình Thuận) chính thức khởi công. Khu công nghiệp Sơn Mỹ I định hướng trở thành khu công nghiệp thông minh và thân thiện môi trường. Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ 1 Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ I có chủ đầu tư là Công [...]